Ekstraordinært medlemsmøte!

Hei, kjære medlemmer! 

Citrix User Group er en fullstendig medlemsstyrt forening, og nå trenger vi DEG!

Veldig mange av oss som jobber med Citrix i det daglige opplever at relevansen til Citrix diskuteres, og en del selskaper ser seg om etter andre måter å løse oppgavene på. Citrix oppfattes ikke som like “hot” som det var for noen år siden, noe som kan resultere i at medlemmene våre sliter med å rettferdiggjøre overfor arbeidsgiver at de skal på CUG-konferanse. 

Det har kommet nye produkter på markedet, som Azure Virtual Desktop og Windows 365, som ligger an til å ta merkbare markedsandeler. Samtidig har Citrix fusjonert, og blitt en del av selskapet Cloud Software Group. Dette kan bety mye, og det kan ende opp med å øke fokuset og relevansen til Citrix-produktene, samtidig som det også er en fare for at det går den andre veien. Det eneste vi vet sikkert, er at Citrix-verden i dag ikke er den samme som den var for 22 år siden, da CUG ble stiftet, eller for tre år siden, da vi gikk inn i en pandemi.

UK Citrix User Group har slått seg sammen med UK AVD User Group. Er dette en sammenstilling vi ønsker også i Citrix User Group Norge?

Vi kaller herved inn til ekstraordinært medlemsmøte på Pinpin bowling i Oslo torsdag 20. april, kl 16:00 – 18:00. Selve møtet vil kjøres hybrid med Teams fra kl 16:30, sånn at dersom du ikke har anledning til å komme inn til Oslo, kan du delta virtuelt. Vi oppfordrer så mange som mulig til å være fysisk tilstede. I god Citrix User Group ånd vil det bli anledning til å innta godt drikke og ha gode samtaler med andre CUG-medlemmer etter møtet.

Agenda:
Vi møtes for å diskutere hvordan vi ser for oss fremtidens CUG. 

  • Vi prøver å få UK Citrix User Group til å fortelle over video hvorfor de har tatt det valget de har.
  • Styret presenterer problemstillingen og ulike alternativer, med fordeler og ulemper.
  • Vi prøver å få til en diskusjon i rommet rundt problemstillingen
  • Dersom møtet blir enig om det, utformes et forslag til generalforsamlingen som skal avholdes på CUGtech Vår 2023, på Kløfta.

Vi håper så mange som mulig klarer å bli med på dette, og ønsker dere velkommen til medlemsmøte!

Detaljer for fysisk oppmøte:
Tidspunkt: Fra kl 16:00.
Oppmøtested: PINPIN Bowling, Oslo
Hegdehaugsveien 26, 0352 OSLO
Tlf: 23 34 35 51

Detaljer for Teams-møte:

Tidspunkt: kl 16:30
Klikk her for å bli med i møtet 

Hilsen

Styret i Citrix User Group Norge

Share: Pinterest