Ole Kristian Lona

Ole Kristian har vært i EUCtech-styret  siden 2007, og har hatt forskjellige roller i styret i disse årene. Han har ofte holdt presentasjoner på konferansene, og jobber til daglig som konsulent i Citrix Consulting Services. Ole Kristian har jobbet som konsulent på Citrix-produkter siden 1996, og har dermed lang erfaring og historikk innen Citrix-sfæren.