Hilde S Kristensen

Hilde har vært en del av CUG styret siden våren 2014 – er styrets «Nordlandstrompet» og ikke-tekniske medlem. Tar igjen med humør og glede sammen med det fantastiske knippe av tekniske styremedlemmer og tar del i noe av det mer administrative for styret. Har fartstid innen IT siden -97, som selger, produktansvarlig og løsningsrådgiver. Jobber i dag med Citrix hos distributøren Arrow ECS Norway AS.