Stig har sittet i CUG-styret siden 2014, til daglig å finne hos Sopra Steria i Stavanger som Lead Infrastructure Engineer. Han har jobbet med Citrix-porteføljen i 15 år og har fartstid i bransjen siden 1997. Han har også æren av å være medlem av Citrix PTEC (Citrix Partner Technical Expert Council). Innehar også alle sertifiseringer som finnes innenfor Citrix deriblant Citrix Spesialist innenfor Mobility. I CUG-styret har han roller som webansvarlig og agendasjef.