Øyvind Taknæs

Øyvind Taknæs har bakgrunn fra konsulent bransjen og det private næringsliv. Jobber nå som driftsleder for et kommunesamarbeid på Nordmøre, IKT ORKide og skal fortelles oss litt om den skyreisen som har foregått i kommunene der ute ved havet. Dere får høre om innføringsprosjektet sett fra øynene på fagfolkene som så mulighetene med sin driftspartner Atea. Veien om styrerommet for å få aksept for prosjektet, hvordan dette ble forankret i strategier fra regjering, alle fallgruvene på veien og omkampene i egen organisasjon. Både oppturer og nedturer før vi nå endelig har et produkt som oppleves som helt rått for sluttbrukerne i medlemskommunene.