Seniorrådgiver Bufetat Senter for Administrasjon og utvikling (BSA)
Tidligere Wedel IT, Aker Business Services, Dell
Jobber med Citrix og tilhørende teknologi