Medlemskap i CUG Norge

Vi er en medlemsorganisasjon, og avhengig av medlemmer for å kunne eksistere. Høstkonferansen er et medlemstilbud.

Vi vil gjerne at du melder deg inn som medlem, før du melder deg på konferansen. Siden vi har gått over til et nytt medlemssystem, må ALLE registrere seg som medlemmer, slik at vi får oppdatert kontaktinfo

INNMELDING OG PÅMELDING

Dette gjør du bare denne ene gangen. Neste år vil du ligge inne i medlemsbasen vår, og få en enklere påmelding.

Medlemskap i CUG Norge er:

– gratis
– helt uforpliktende
– kun for privatpersoner

Medlemskapet gjelder pr. kalenderår, og blir automatisk fornyet, dersom du ikke aktivt melder deg ut. Medlemskapet i Citrix User Group Norge er helt gratis!!


NB: Vi gjør oppmerksom på at Color Line sine avbestillings-regler gjelder for alle som melder seg på.