• 12.00 - 17.00

  Citrix FAS

  Det ligger stor verdi i å gjennomføre bruken av en enkelt identitets- og påloggingsløsning med sentralisert MFA for alle applikasjoner i organisasjonen.  Med den høye takten i utrulling av Office365 og Azure AD vi ser i dag, oppstår det en mulighet for å utnytte denne katalogtjenesten også for Citrix virtual apps and desktops.  Federated Authentication Service (FAS) er Citrix sin løsning for å kunne etablere brukersesjoner på VDAer uten at miljøet har mottatt passordet til brukeren (slik man får ved tradisjonell portalpålogging).  I denne sesjonen går vi gjennom: - Muligheter som oppstår med sentralisert identitetshåndtering.  - Litt om protokollene SAML og Oauth2/Open ID Connect - Bruk av sertifikat og PKI ifm federert pålogging - Installasjon og konfigurasjon av FAS - Feilsøking av FAS - Tips, triks og fallgruver

  Speakers:

  Dagfinn Lunde

  Lars Petter Hosøy

 • 12.00 - 17.00

  Citrix WorkSpace

  What is Citrix Workspace Services, what´s new and how to start using it. Session will be a combined presentatiin and lab session. Please bring your work or personal laptop to the session.

  Speakers:

  Håvard Bruvold

 • 12.00 - 17.00

  Logon Time Optimizations

  Speakers:

  James Rankin