cugtech.no

CUGtech 2014

cugtech.no - CUGtech 2014

CUGtech Vår 2015

outdoorhavnasmallRica Havna Hotel

Tjøme

08.-10. juni 2015

-

Citrix User Group Norge ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til CUGtech Vår 2015! Så hold av datoen.

Nytt for i år er Early bird påmelding.

mer kommer info.